อบรมหลักสูตรเรียนวิชาชีพช่างเรียนระยะสั้น 5 วัน

โดย ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 มีนาคม 2556, 13:54.


ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมวิชาชีพ
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น (เอกชน) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลากหลายสาขาอาชีพสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา วิชาชีพ หลักสูตรของทางโรงเรียน เน้นงานฝึกปฏิบัติ เรียน 5 วัน จบแล้วทำงานได้เลย หรือกรณีต้องการเรียนซ้ำคอรส์ สามารถลงเรียนซ้ำได้ฟรี ภายใน 1 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม * ทุกหลักสูตร จบแล้วมีใบวุฒิบัตรรับรอง*
รอบเรียน จันทร์- ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. หรือเฉพาะวันหยุด เสาร์ หรืออาทิตย์ (เลือก 1 วัน)
(รับจำนวนจำกัดรอบละ 6-8 คน) หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น
หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ (ซ่อม+ล้าง+ติดตั้ง) (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 7,500 บาท)
· สอนเรื่องการใช้เครื่องมือวัดมิเตอร์ ,คลิป์แอป์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในงานซ่อมแอร์
· การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในคอลย์ร้อน และคอลย์เย็น
· การต่องานวงจรไฟฟ้า ในงานระบบแอร์ 1-3 ตัน
· การวิเคราะห์อาการเสีย และแนวทางแก้ไขอาการเสีย (เน้นงานระบบวงจรไฟฟ้า+ระบบน้ำยา)
· เรียนระบบน้ำยาแอร์ และการเติมน้ำยาแอร์ วิธีการล้างแอร์
· งานการเชื่อมท่อ การไล่ระบบ การทำระบบในงานติดตั้งแอร์
· การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในงานติดตั้งแอร์
*** สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเฉพาะงานซ่อม +งานล้าง ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ***
หลักสูตร เครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 7,500 บาท)
· เรียนรู้เกี่ยวหลักการทำงาน และระบบแอร์ ชิลเลอร์ว่ามีกี่แบบ
· เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ทางด้านระบบน้ำเย็น และทางด้านระบบน้ำยา
· เรียนระบบไฟฟ้า การต่อปฏิบัติวงจรไฟฟ้า
· เรียนรู้เรื่องระบบน้ำยา และระบบน้ำเย็น และปั้มน้ำ ในแอร์ชิลเลอร์
· วิเคราะห์การทำงานของแอร์ชิลเลอร์ ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้ำยา
*** สำหรับผู้ที่จบคอรส์แอร์บ้าน เรียนต่อคอรส์ ค่าลงทะเบียนลดเหลือ 5,000 บาท ***
หลักสูตร ช่างไฟฟ้า (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 5,000 บาท)
· การใช้มัลติมิเตอร์ ในงานระบบวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรอนุกรม -วงจรขนาน
· เรียนการต่อแผงคัทเอ้าท์ และฟิวส์บ้าน ,การอ่านแบบไฟฟ้า ,การประเมินกระแสไฟฟ้า
· การต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ , การต่อใช้งานสวิทซ์ 3 ทาง
· การเดินสายไฟฟ้า, การต่อวงจรแสงสว่าง และวงจรเต้ารับ
· การวิเคราะห์อาการเสียเมื่อไฟฟ้าดับ และวิธีการแก้ไข
· งานระบบสายดิน , การต่อสายไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า 3 สาย
· งานมอเตอร์คอนโทรล , ปฏิบัติการต่อตู้ control timer แบบมีรีเลย์หน่วงเวลา
*** สำหรับผู้ที่จบคอรส์แอร์บ้าน เรียนต่อคอรส์ ค่าลงทะเบียนลดเหลือ 3,500 บาท ***
หลักสูตร ติดตั้งกล้องวงจรปิด (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 5,000 บาท)
· เรียนรู้ชนิดของกล้อง และคุณสมบัติของกล้องในแบบต่างๆ
· การเดินสายกล้องแบบต่างๆ และการเข้าสายกล้อง
· การติดตั้งแบบ stand alon กับระบบ tv
· การติดตั้งแบบ stand alon กับ rotor และตัวสลับภาพ
· เรียนการติดตั้งกล้องระบบไร้สาย , กล้องอินฟาเรด , กล้องโดม พร้อมติดตั้ง
· เรียนระบบ lan แบบมีสาย และ แบบไร้สาย การต่อโมเด็ม
· การเซ็ทระบบต่อกล้องเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดูต่างพื้นที่
*** สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน เฉพาะงานเซ็ทระบบ เรียน 2 วัน ค่าอบรม 2,500 บาท
ช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ซ่อม+ประกอบ+อัพเกรด) (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 3,500 บาท)
· เรียนรู้งานระบบ hardware ทั้งภายใน และภายนอกของคอมพิวเตอร์
· การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงตามสเป็ค และเหมาะสมกับการใช้งาน
· การอัพเกรดเครื่อง , การกู้ข้อมูล , การประกอบเครื่องคอมได้
· การลงโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมปฎิบัติการต่างๆที่จำเป็นในงานซ่อมคอม
· การวิเคราะห์อาการเสีย และแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง แอร์รถยนต์ (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 7,500 บาท)
· สอนงานมิเตอร์ไฟฟ้าสเกลโ อหม์ โวลท์ แอมป์ และวงจรอนุกรมขนาน
· เรียนรู้เรื่องกำลังวัตต์ และการใช้เครื่องมือในงานแอร์รถยนต์
· การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
· การตรวจสอบงานระบบน้ำยาแอร์รถยนต์ และการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์
· ระบบงานท่อน้ำยา การบานท่อ-ขยายท่อ การเชื่อมท่อ
· วิเคราะห์อาการเสียของระบบไฟฟ้า และระบบน้ำยา
** เน้นงาน ระบบวงจรไฟฟ้า และระบบวงจรน้ำยาแอร์รถยนต์ ***
หลักสูตร “ช่างซ่อมตู้เย็น” (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 5,000 บาท)
· การทำงานระบบวงจรไฟฟ้าตู้เย็น-ตู้แช่น้ำดื่ม
· การทำงานของระบบน้ำยาตู้เย็น-ตู้แช่น้ำดื่ม
· การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบ ดีฟอรท และโนฟรอท
· ฝึกปฎิบัติการทำระบบน้ำยาตู้เย็น
· ฝึกงานซ่อมแซมระบบตู้เย็น
หลักสูตร “ช่างกุญแจ” (เรียน 5 วัน ค่าอบรม 7,500 บาท)
· ฝึกการทำดอกกุญแจแบบไม่ใช้ตัวเครื่อง และแบบใช้เครื่องทำ
· ฝึกการทำฟัน ลูกกุญแจ ประเภทต่าง ๆ แบบตัวแบน เช่น 3 ห่วง,แบบลูกปืน
· ฝึกการทำกุญแจประตูกระจก - โต๊ะ – ตู้ ต่างๆ ,การทำดอกรถมอเตอร์ไซค์
· ฝึกการทำกุญแจแบบตัวเหลี่ยม และกลไกภายใน
· ฝึกการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานเปิดกุญแจ เช่น ลูกบิดบ้าน ,รถยนต์
*สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับการใช้เครื่องมือรับงานนอกเช่นเปิดลูกบิด,เปิดรถ*
หลักสูตร “งานสกรีน” (เรียน 3 วัน ค่าอบรม 5,000 บาท)
· เรียนการใช้โปรแกรม Illustrator เน้นการออกแบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานสกรีน
· เรียนการใช้โปรแกรม Photoshop เน้น ออกแบบ, การแยกสี เพื่อทำแบบงานจากคอมพิวเตอร์
· การเตรียมบล็อก สอนวิธีการขึงบล็อกให้ตึง การแยกบล็อกสกรีน
· การอัดบล็อก ฉายแสงต้นแบบ วิธีการผสมน้ำยาและกาวอัด วิธีการปาดกาวอัด แต่ละประเภท
· การลงมือปาดสีจริงกับชิ้นงาน การพิมพ์สีเดียว และหลายสี เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าผ้าได้ผลงานของตนเองกลับบ้าน (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้ผู้เรียนทุกท่าน)
สอบถามรอบอบรมได้ที่โทร 02-894-3133-35 , 02-894-5020-1 , 081-407-6084
ดูเพิ่มเติม ที่ www.thaitrainingsiam.com ดูเป็นภาพวิดีโอใน www.youtube.com พิมพ์ว่า ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
………………………………………………………………………
ระเบียบสมัครเรียน : โอนเงินชำระขั้นต่ำจองรอบ 1000.บ.- เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบางบอน ) เลขที่บัญชี 055-2-89206-4 ชื่อบัญชี นายประวิทย์ สุดประเสริฐ
..........................................................................................................
· รับจัดอบรมนอกสถานที่ เลือกหลักสูตรที่ต้องการ ทางเรายินดีจัดราคาอบรมเหมาพิเศษให้ค่ะ*
...........................................................................................................................
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
115/136-137 ซอยเอกชัย 93/1 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กทม.10150
โทร 02-894-3133-3135 , 02-894-5020-21 และ 081-407-6084
Email:trainingcenterthai1@hotmail.com
*เอกสารจัดส่งระบบอัตโนมัติ ขออภัยหากเป็นการรบกวน*
ยี่ห้อ: - รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 5,000 บาท ต้องการ: ขาย (ร้านค้า บริษัท)
ติดต่อ: ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น อีเมล์:
โทรศัพท์: 028943135 มือถือ: 0814076084
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร วิธีส่งของ: ตกลงภายหลัง
ที่อยู่: 115/136 ซ.เอกชัย 93/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 
คำค้น: อบรมวิชาชีพระยะสั้น | เรียนหลักสูตรระยะสั้น | อบรมงานอาชีพ |