กรุงเทพมหานคร

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[ขายบ้าน] ค้นหา : ประเวศ , ประเวศ , กรุงเทพมหานคร , , ,
11,500,000 บาท
  65,000 บาท
  25,000 บาท
  18,500 บาท
  12,500,000 บาท
  8,900,000 บาท
 
[ขายบ้าน] ค้นหา : ลาดพร้าว , ลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร , CDC , Central East Ville ,
19,500,000 บาท
  135,000,000 บาท
  110,000,000 บาท
  36,190,000 บาท
  16,000,000 บาท
 
[ขายบ้าน] ค้นหา : ลาดพร้าว , ลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร , , ,
23,000,000 บาท
  4,200,000 บาท
  21,000 บาท
  40,000 บาท
  30,000 บาท
  13,000 บาท
  40,500,000 บาท
  39,500,000 บาท
  20,000,000 บาท