ที่ดินสร้างโรงงาน

รูป   รายละเอียด ราคา
  3,290,000 บาท
  4,000,000 บาท
  4,000,000 บาท
  46,750,000 บาท
  2,500,000 บาท
  2,500,000 บาท
  1,600,000 บาท
  1,600,000 บาท
  9,500 บาท
  1,400,000 บาท
 
[ที่ดิน] ค้นหา : ที่ดินสร้างโรงงาน , ที่ดินสร้างนิคม ,
1,400,000 บาท