อาคารพาณิชย์

รูป   รายละเอียด ราคา
  4,000,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ให้เช่า , อาคารพาณิชย์ , ตึกแถวตลาดแสงทอง ,
8,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ให้เช่า , อาคารพาณิชย์ , นภาลัย ,
50,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ให้เช่า , อาคารพาณิชย์ , อาคารพาณิชย์ 6 ,
210,000 บาท
  90,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ขาย , อาคารพาณิชย์ , อาคารพาณิชย์ ,
7,200,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ให้เช่า , อาคารพาณิชย์ , - ,
32,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ขาย , อาคารพาณิชย์ , -0 ,
19,000,000 บาท
  120,000 บาท
  5,500,000 บาท
  22,000,000 บาท
  8,000,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ขาย , อาคารพาณิชย์ , - ,
2,190,000 บาท
  25,000 บาท
  65,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ขาย , อาคารพาณิชย์ , อาคารพาณิชย์ จตุจักร ,
24,000,000 บาท
 
[ตึกแถว] ค้นหา : ขาย , อาคารพาณิชย์ , - ,
58,000,000 บาท
  200,000 บาท
  45,000 บาท
  5,500,000 บาท