โกดัง

รูป   รายละเอียด ราคา
  27,000,000 บาท
  55,000 บาท
  180,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
100 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ขาย , โกดัง , - ,
12,000,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
72,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
28,000 บาท
  19,000,000 บาท
  60,000 บาท
  3,000,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
60,000 บาท
  200,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ขาย , โกดัง , - ,
23,900,000 บาท
  2,078,000 บาท
  5,900,000 บาท
  50,000 บาท
  86,800 บาท
  75,000 บาท
  86,800 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
195,000 บาท