โกดัง

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
600,000 บาท
  2,500,000 บาท
  5,500,000 บาท
  1,350,000 บาท
  60,000 บาท
  290,000 บาท
  150,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
33,600 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ให้เช่า , โกดัง , - ,
32,000 บาท
 
[โกดัง] ค้นหา : ขาย , โกดัง , - ,
100,000,000 บาท
  7,200,000 บาท
  45,000 บาท
  15,000,000 บาท
  82,000 บาท
  270,000 บาท
  240,000 บาท
  28,000 บาท
  50,000 บาท
  85,000 บาท
  75,000 บาท