โรงงาน

รูป   รายละเอียด ราคา
  10,240 บาท
  11,000,000 บาท
  48,500 บาท
 
[โรงงาน] ค้นหา : ที่ดิน , โรงงาน , โกดัง ,
3,290,000 บาท
  1,200,000 บาท
  สอบถาม
  9,500,000 บาท
  สอบถาม
  สอบถาม
  10 บาท
  999 บาท
  3,290,000 บาท
  18,000,000 บาท
  3,500,000 บาท
  400,000,000 บาท
  450,000 บาท
  600,000 บาท
 
[โรงงาน] ค้นหา : ขาย , โรงงาน , - ,
19,500,000 บาท
  19,000,000 บาท
 
[โรงงาน] ค้นหา : ให้เช่า , โรงงาน , - ,
250,000 บาท